Kategorie

Akční nabídka
 Souprava pro hotelové školy
507.- Kč 483.- Kč
Blokový nůž v délce 21 cm
749.- Kč 604.- Kč
Blokový nůž v délce 23 cm
809.- Kč 666.- Kč
Degustační nůž nerez Mikov.
309.- Kč 180.- Kč
Nůžky lesklé KDS záděrkové
120.- Kč 110.- Kč
NŮŽKY TKALCOVSKÉ 12 CM
387.- Kč 120.- Kč
Sada 3 nožů ERGOGRIP
1 655.- Kč 1 324.- Kč
Sada nožů DICK
1 561.- Kč 1 228.- Kč
Sada nožů dick pro řezníky
1 450.- Kč 1 112.- Kč
Sada nožů dick pro řezníky
1 378.- Kč 1 267.- Kč
Sada nožů dick vykostovací.
1 269.- Kč 1 064.- Kč
Sada nožů pro domácnost DICK
1 692.- Kč 1 269.- Kč
Souprava hotelová Royal
1 088.- Kč 1 039.- Kč
Vykostovací sada  DICK
1 712.- Kč 1 209.- Kč
Zabijačková sada DICK
1 682.- Kč 1 325.- Kč

Reklamační řád

Reklamace

 

 


 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezprostředně po dodání prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.Kupující je povinen při  převzetí zboží od přepravní služby,i při nepatrném poškození obalu,nebo náznaku poškození,toto zapsát do přepravního listu a případně pořídit fotografii.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem  eshop.gastro-plsek.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.
 

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

www.gastro-plsek.cz 

 info@gastro-plsek.cz

+420602780907

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:

 

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí  firma Gastro Plšek.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí  Gastro Plšek poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí  Gastro Plšek.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Gastro Plšek si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!


Eshop od firmy EZWEB.CZ
Gastro-Plšek © 2021