Kategorie

Akční nabídka
3370 Nůž na gumu
967.- Kč 750.- Kč
Blokový nůž v délce 21 cm
682.- Kč 590.- Kč
Blokový nůž v délce 26 cm
822.- Kč 688.- Kč
Jídelní výdejní vozíky EKG -2/ II-S
27 709.- Kč 26 378.- Kč
Mísa nerez s úchyty 5 Lt. 28 cm
1 271.- Kč 303.- Kč
Miska kompotová nerezová
97.- Kč 30.- Kč
NŮŽKY TKALCOVSKÉ 12 CM
600.- Kč 182.- Kč
Poklice na pekáč 60 x 35
2 602.- Kč 1 452.- Kč
Sada 6 nožů ERGOGRIP
3 507.- Kč 2 892.- Kč
Sada nožů dick pro řezníky
1 572.- Kč 1 243.- Kč

Reklamační řád

Reklamace

 

 


 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezprostředně po dodání prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.Kupující je povinen při  převzetí zboží od přepravní služby,i při nepatrném poškození obalu,nebo náznaku poškození,toto zapsát do přepravního listu a případně pořídit fotografii.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem  eshop.gastro-plsek.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.
 

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

www.gastro-plsek.cz 

 info@gastro-plsek.cz

+420602780907

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:

 

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí  firma Gastro Plšek.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí  Gastro Plšek poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí  Gastro Plšek.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Gastro Plšek si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!


Eshop od firmy EZWEB.CZ
Gastro-Plšek © 2023